Kharkiv Music Fest

Закрыть

Регламент роботи журі й незалежного експерта ІІІ Всеукраїнського конкурсу молодих композиторів імені Бориса Лятошинського

 

Загальні положення

§ 1

Організатором конкурсу є Міжнародний фестиваль класичної музики Kharkiv Music Fest (Харків).

Функції артистичного директора конкурсу виконує артистичний директор фестивалю Kharkiv Music Fest або делегує їх виконавчому директору фестивалю.

§ 2

Президент фестивалю Kharkiv Music Fest призначає директора конкурсу, який несе відповідальність за проведення конкурсу та його перебіг.

§ 3

Членів журі й незалежного експерта в обидвох вікових категоріях призначає і звільняє директор конкурсу.

§ 4

Адміністратора конкурсу призначає і звільняє директор конкурсу.

§ 5

Члени журі й незалежний експерт діють згідно з умовами конкурсу і цим регламентом роботи журі й незалежного експерта.

§ 6

Завданням журі є оцінка композиторської майстерності кожного з учасників конкурсу, а також призначення нагород найкращим учасникам.

§ 7

Серед членів журі немає голови, кожен із членів журі має однакові, рівні права в оцінюванні творів.

§ 8

Кожен із членів журі оцінює твори учасників самостійно за 100-бальною шкалою, робота журі є неколегіальною.

§ 9

Незалежний експерт не втручається в роботу журі.

§ 10

У разі неможливості оцінювати роботи з будь-яких обставин, етичних міркувань чи наявності конфлікту інтересів котрогось із членів журі відносно одного, кількох чи всіх учасників конкурсу в обох вікових категоріях, він може скористатися правом самовідводу. У такому разі повноваження цього члена журі переходять до незалежного експерта конкурсу.

§ 11

До часу проведення конкурсу (20 лютого 2022 року) кожен із членів журі, а також незалежний експерт не мають бути ознайомлені з жодним із творів конкурсантів. Таким правом наділений виключно адміністратор конкурсу.

§ 12

До оголошення офіційних результатів конкурсу члени журі, незалежний експерт і адміністратор зобов’язані дотримуватися таємниці проведення конкурсу й ніяким чином не оприлюднювати інформацію про учасників, конкурсні твори, оцінки та проміжні результати.

§ 13

Конкурс вважається таким, що відбувся, у разі наявності щонайменше 3-х партитур у Молодшій групі та 3-х партитур у Старшій групі.

§ 14

Усі документи, особиста інформація про учасників та нотний матеріал, а також ключ шифрування творів до часу проведення конкурсу зберігаються виключно в адміністратора конкурсу.

Пароль від електронної пошти, де зберігаються досьє учасників, адміністратор зобов’язаний тримати в таємниці.

Перебіг конкурсу

§ 15

Усі конкурсні твори, що подаються на розгляд журі, є анонімними, позначені псевдонімом або гаслом. Композиції, позначені прізвищем автора, розглядатися не будуть.

§ 16

Робота журі проходить у два етапи.

І етап оцінювання є загальним: усім творам кожен із членів журі виставляє оцінки за 100-бальною шкалою. За сумою балів, виставлених усіма членами журі, формується загальний рейтинг І етапу оцінювання для кожної вікової групи. До ІІ етапу оцінювання потрапляють 50% лідерів І етапу в кожній групі.

На ІІ етапі оцінювання кожен із членів журі теж виставляє оцінки за 100-бальною шкалою. 

Рейтинг суми балів, виставлених у ІІ етапі оцінювання, вважатиметься остаточним і визначить результати конкурсу: згідно з ним буде сформовано фонд лауреатів.

§ 17

У разі надходження 10 або менше партитур у кожній з вікових груп робота журі проходитиме в один етап, і саме його рейтинг вважатиметься визначальним для формування фонду лауреатів.

§ 18

Після оголошення про завершення прийому робіт на конкурс адміністратор має

надати кожному твору шифр і зазначити шифри всіх прийнятих на конкурс творів у бланках табелів І етапу оцінювання. Не пізніше 23:59 21 лютого 2022 року адміністратор має надіслати всі конкурсні твори й табелі на електронні адреси членів журі. Усі члени журі мають надіслати адміністратору заповнені табелі І етапу оцінювання не пізніше 05 березня 2022 року.

Адміністратор має скласти бланки табелів для ІІ етапу (відповідно до § 16) і вислати їх членам журі не пізніше 07 березня 2022 року. Усі члени журі мають надіслати заповнені табелі IІ етапу оцінювання не пізніше 13 березня 2022 року.

§ 19

У випадку самовідводу член журі має сповістити про це адміністратора конкурсу, який має сформувати новий бланк табеля відповідної вікової групи і надіслати його разом із твором (-ами) незалежному експертові.

§ 20

Протягом двадцяти днів з моменту оголошення результатів конкурсу всі члени журі (а також незалежний експерт — у разі самовідводу когось із членів журі, передбаченого § 10 цього регламенту) мають надіслати поштою заповнені й підписані оригінали табелів на фізичну адресу фестивалю Kharkiv Music Fest .

§ 21

Премії присуджуються за рейтингом суми набраних балів, виставлених усіма членами журі й незалежним експертом у кожній з вікових груп окремо. 

І премія не може бути присуджена твору, який отримав менше 360 балів.

ІІ премія не може бути присуджена твору, який отримав менше 320 балів.

ІІІ премія не може бути присуджена твору, який отримав менше 280 балів.

Між творами, що отримають однакову суму балів, премія буде поділена.

Журі має право відзначити дипломом без грошової премії інші твори, які не отримали премії за сумою набраних балів, а також присудити особисті премії, положення яких не керуються цим регламентом.

Кінцеві положення

§ 22

Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.

§ 23

У разі виникнення проблем у роботі журі й незалежного експерта, які неможливо розв’язати за допомогою цього регламенту, вони стануть предметом дискусії, а голосування членів журі й незалежного експерта — відкритим.

§ 24

Регламент роботи журі й незалежного експерта затверджено тільки українською мовою, як внутрішній документ він є кінцево автентичним.